Gdzie znaleźć dobry kurs pedagogiczny online?

Centrum Kształcenia Agat oferuje kursy pedagogiczne online uprawniające do praktycznej nauki zawodu. Należy pamiętać o tym, że kursy te nie uprawniają jednak do nauki w szkole. Każdy zainteresowany powinien zapoznać się z bogatą ofertą Centrum Kształcenia i zapisać się na kurs, po którym otrzyma stosowne zaświadczenie. Kurs pedagogiczny, oferowany przez Agat, jest zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, podstawę prawną można znaleźć na stronie internetowej Centrum Kształcenia.

Warunki uczestnictwa w kursie

Kurs pedagogiczny online dedykowany jest osobom, które mają średnie wykształcenie lub zdany egzamin mistrzowski oraz odpowiedni staż pracy. Więcej informacji udzielą organizatorzy kursu, z którymi można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.pedagogika24.pl.

Jak długo trwa kurs?

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu trwa 80 godzin (70 h zajęć teoretycznych i 10 h zajęć praktycznych). Liczba godzin jest zgodna z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uprawnienia po ukończeniu kursu

Każdy, kto ukończy kurs pedagogiczny, będzie mógł organizować i prowadzić zajęcia praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz zdobędzie uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów m.in. w zakładach usługowych (np. w zakładzie fryzjerskim i kosmetycznym), hotelach, restauracjach, sklepach, placówkach administracji publicznej i służby zdrowia. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymują zaświadczenie o zakończeniu kursu upoważniające do wyżej wymienionych przywilejów.

Demo kursu

Każdy zainteresowany może zapoznać się z darmową wersją demo kursu, by zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Kurs przygotowany jest w przejrzysty i spójny sposób. Słyszymy nauczyciela i w tym samym czasie mamy dostęp do przygotowanych slajdów. Autorami kursu są mgr inż. Waldemar Ałdaś (metodyka), mgr Anna Lemanowicz (psychologia), mgr Katarzyna Ostrowska (pedagogika). Koszt pedagogicznego kursu internetowego wynosi jedynie 749 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*