Metoda Montessori – założenia i korzyści

Maria Montessori, lekarka i twórczyni słynnego systemu wychowawczego, urodziła się w 1870 roku. W XX wieku, jej metoda wywoływała spore kontrowersje, gdyż nauczyciel był kimś w rodzaju niepodważonego autorytetu, a dyscyplinę osiągano przy użyciu kar cielesnych. Maria Montessori wystąpiła w obronie praw dzieci i głęboko zaangażowała się w rozwijanie w nich spontaniczności i poznanie ich pragnień.

Główne założenia metody Montessori

Lekarka odkryła, że nauka sprawia dzieciom przyjemność przy użyciu odpowiednich metod. Wymaganie wiedzy pod groźbą kary mija się z celem, rodzi w dziecku lęk i niechęć do nauki, dlatego Montessori zaproponowała naukę przez zabawę. Zauważyła także, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie, a zadaniem nauczyciela jest dostosowanie się do niego. Jeśli natomiast nauczyciel zauważy w dziecku szczególne uzdolnienia, nie powinien tłumić jego zapędów, lecz zachęcać je do rozwoju, przygotowując odpowiednie materiały.

Polaryzacja uwagi – etapy rozwoju dziecka

Maria Montessori do każdego dziecka podchodziła indywidualnie. Zastrzegała także, że każdy młody człowiek ma swoje własne potrzeby i na różnych etapach rozwija w sobie inne zdolności. Uwzględnianie jego potrzeb rozwojowych nosi miano polaryzacji uwagi. Do 6 roku życia dziecko jest odkrywcą, interesuje się wszystkim i wykorzystuje do stworzenia siebie wszelkie dostępne zjawiska. Na czas między 6 a 12 rokiem życia przypada okres świadomego poznawania. Wtedy to właśnie dziecko rozwija swoją zdolność myślenia abstrakcyjnego, wykorzystuje wcześniej zdobytą wiedzę i wzbogaca swoją wyobraźnię. Wiek 12–18 lat to szukanie swojego miejsca na ziemi i przygotowywanie się do dorosłego życia, a ostatni etap, będący już wkroczeniem dorosłość (18–24 lat) obejmuje tworzenie swojego przeznaczenia, wyboru studiów i przyszłości.

Metoda Montessori współcześnie

Wciąż wielu pedagogów i rodziców chętnie korzysta z tej metody. Dzięki wspieraniu dziecka w dążeniu do samodzielności i wiary we własne siły, oraz rozwijaniu jego uzdolnień, możemy osiągnąć bardzo zaskakujące skutki.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*