Jak dostać stypendium naukowe na studiach?

Idąc na studia, warto zainteresować się, na jakich warunkach przyznawane jest stypendium naukowe. Dodatkowe pieniądze mogą przydać się nie tylko do opłaty stancji, ale również – w przypadku studiów niestacjonarnych – do pokrycia czesnego. Wszystko, co powinniście wiedzieć o warunkach otrzymania stypendium naukowego, znajdziecie poniżej.

Średnia ocen

W pierwszej kolejności pod uwagę brana jest średnia ocen z poprzedniego roku. Oznacza to również, że pierwsze stypendium można dostać po zakończeniu pierwszego roku, nie semestru. Minimalna średnia różni się w zależności od uczelni. Przykładowo, jeśli studiujecie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wasza średnia nie może być mniejsza niż 4,00. Poznańska Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego wymaga natomiast średniej ocen nie mniejszej niż 4,20. Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości średniej, więc im lepsze oceny, tym wyższy grant. Uczelnie zwykle zastrzegają, że tylko pewien procent studentów może otrzymać stypendium w danym roku. Przykładowo na WSJO jest to 10% wszystkich studentów danego kierunku.

Inne osiągnięcia

Posiadanie osiągnięć sportowych, artystycznych i naukowych również może zapewnić nam stypendium. Należy złożyć wniosek, w którym wyliczymy nasze osiągnięcia. Następnie dokonania te zostaną ocenione i pomnożone przez średnią naszych ocen. Inaczej punktuje się olimpiady krajowe, a inaczej międzynarodowe. To samo dotyczy również rodzajów publikacji naukowych. Mając na koncie osiągnięcia z różnych dziedzin, możemy liczyć na najwyższą liczbę punktów. Istnieje również możliwość równoczesnego pobierania stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Pozostałe warunki

Stypendium Rektora przysługuje tylko studentom, którzy nie ukończyli wcześniej innych studiów i nie pobierają grantu na innym kierunku. Należy także bezwarunkowo zaliczyć poprzedni semestr oraz złożyć w terminie indeks lub kartę okresowych osiągnięć studenta do dziekanatu. Powtarzanie roku lub semestru wyklucza nas z grona osób zakwalifikowanych do otrzymania grantu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*