Czego uczy się na lekcjach etyki?

Etyka jest centralnym elementem szczęśliwego, zdrowego i dojrzałego życia. Rolą nauczyciela nie jest uczynienie uczniów bardziej etycznymi, lecz dyskutowanie z nimi o dylematach etycznych, by mogli podjąć świadome decyzje. Nieetyczne decyzje często wynikają z błędnej racjonalizacji i nacisków zewnętrznych.

Zajęcia z etyki

Na studiach podyplomowych etyka nauczysz się prowadzić zajęcia, na których pokażesz uczniom niebezpieczeństwa związane ze złą racjonalizacją. Wskażesz skuteczne sposoby na radzenie sobie z zewnętrzną presją. Na wartości etyczne wpływają kultura i etyka. Na zajęciach uczniowie poznają różne punkty widzenia. Dowiadują się, co wpłynęło na takie, a nie inne poglądy. W rezultacie mogą poszerzać swój system etyczny, czasami nawet zmieniając wartości i proces decyzyjny.

Na studiach podyplomowych etyka zobaczysz, w jaki sposób możesz rozwinąć u uczniów umiejętność krytycznego myślenia. Korzystając ze studiów przypadku i metod instruktażowych przybliżysz im złożoność kwestii etycznych. W ten sposób zachęcisz ich do krytycznego myślenia.

Rola etyki w edukacji

Umiejętności związane z etycznym podejmowaniem decyzji, takie jak krytyczne myślenie i przywództwo, zaliczane są do najważniejszych atrybutów absolwentów. Możesz myśleć, że etyka w jakiś sposób Cię ogranicza, ale jest wręcz przeciwnie. Dzięki niej osiągniesz sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Będziesz uczciwy, godny zaufania, lojalny i opiekuńczy. Co ciekawe, studia podyplomowe etyka pokazują, że nie można jej zignorować. Powinna być praktykowana również w edukacji. Wpływa bowiem na zachowanie i pomaga podjąć właściwe decyzje. Określa pewne standardy życia w społeczeństwie.

Nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę w życiu uczniów. Nie tylko kształcą, ale też pomagają rozwinąć osobowość. Studia podyplomowe etyka rozwijają kompetencje w zakresie znajomości problematyki etycznej. Uczą, jak można kształtować u uczniów postawę szacunku, współpracy i odpowiedzialności. Absolwenci mogą prowadzić zajęcia z etyki w szkołach podstawowych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*